Úradná tabuľa ÚJD SR

110/2022

č. rozhodnutia: 110/2022

č. správneho konania: 1401-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 14.04.2022

dátum právoplatnosti: 24.05.2022

Prílohy:

1401-2022_Rozhodnutie_110_2022_R110_2022_an.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023