Úradná tabuľa ÚJD SR

11/2024

č. rozhodnutia: 11/2024

č. správneho konania: 1291-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.01.2024

dátum právoplatnosti: 27.01.2024

Prílohy:

1291-2024_Rozhodnutie_11_2024_Rozhodnutie_11_2024.pdf

Aktualizácia: 30.01.2024