Úradná tabuľa ÚJD SR

11/2023

č. rozhodnutia: 11/2023

č. správneho konania: 777-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.01.2023

dátum právoplatnosti: 02.02.2023

Prílohy:

777-2023_Rozhodnutie_11_2023_R 11_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023