Úradná tabuľa ÚJD SR

11/2022

č. rozhodnutia: 11/2022

č. správneho konania: 1059-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 14.01.2022

dátum právoplatnosti: 04.02.2022

Prílohy:

1059-2022_Rozhodnutie_11_2022_R011_2022_BoNa_HoJu podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023