Úradná tabuľa ÚJD SR

109/2024

č. rozhodnutia: 109/2024

č. správneho konania: 1392-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.02.2024

dátum právoplatnosti: 19.03.2024

Prílohy:

1392-2024_Rozhodnutie_109_2024_Rozhodnutie_109_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024