Úradná tabuľa ÚJD SR

109/2023

č. rozhodnutia: 109/2023

č. správneho konania: 844-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2023

dátum právoplatnosti: 27.04.2023

Prílohy:

844-2024_Rozhodnutie_109_2023_Roz109_2023 TSU RAO.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024