Úradná tabuľa ÚJD SR

109/2022

č. rozhodnutia: 109/2022

č. správneho konania: 1085-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 14.04.2022

dátum právoplatnosti: 17.05.2022

Prílohy:

1085-2022_Rozhodnutie_109_2022_R109_2022_JaBr_MaGa.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023