Úradná tabuľa ÚJD SR

108/2023

č. rozhodnutia: 108/2023

č. správneho konania: 845-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2023

dátum právoplatnosti: 27.04.2023

Prílohy:

845-2024_Rozhodnutie_108_2023_Roz108_2023 MSVP.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024