Úradná tabuľa ÚJD SR

108/2022

č. rozhodnutia: 108/2022

č. správneho konania: 1396-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 05.04.2022

dátum právoplatnosti: 22.04.2022

Prílohy:

1396-2022_Rozhodnutie_108_2022_R108_2022_BeJo.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023