Úradná tabuľa ÚJD SR

107/2023

č. rozhodnutia: 107/2023

č. správneho konania: 846-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2023

dátum právoplatnosti: 27.04.2023

Prílohy:

846-2024_Rozhodnutie_107_2023_Roz107_2023 IS RAO.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024