Úradná tabuľa ÚJD SR

107/2022

č. rozhodnutia: 107/2022

č. správneho konania: 1124-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.04.2022

dátum právoplatnosti: 05.05.2022

Prílohy:

1124-2022_Rozhodnutie_107_2022_Rozhodnutie 107_2022 anonimizované.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022