Úradná tabuľa ÚJD SR

106/2023

č. rozhodnutia: 106/2023

č. správneho konania: 1031-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2023

dátum právoplatnosti: 09.05.2023

Prílohy:

1031-2023_Rozhodnutie_106_2023_R_106_2023_KaPe.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023