Úradná tabuľa ÚJD SR

106/2022

č. rozhodnutia: 106/2022

č. správneho konania: 759-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 13.04.2022

dátum právoplatnosti: 05.05.2022

Prílohy:

759-2022_Rozhodnutie_106_2022_R106_2022_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 01.06.2022