Úradná tabuľa ÚJD SR

105/2023

č. rozhodnutia: 105/2023

č. správneho konania: 935-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 03.04.2023

dátum právoplatnosti: 19.04.2023

Prílohy:

935-2023_Rozhodnutie_105_2023_Rozhodnutie_105_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023