Úradná tabuľa ÚJD SR

104/2023

č. rozhodnutia: 104/2023

č. správneho konania: 1007-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.03.2023

dátum právoplatnosti: 21.04.2023

Prílohy:

1007-2023_Rozhodnutie_104_2023_Rozhodnutie č. 104_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023