Úradná tabuľa ÚJD SR

104/2022

č. rozhodnutia: 104/2022

č. správneho konania: 1638-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.03.2022

dátum právoplatnosti: 20.04.2022

Prílohy:

1638-2022_Rozhodnutie_104_2022_Anonymizované rozhodnutie_104_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023