Úradná tabuľa ÚJD SR

103/2022

č. rozhodnutia: 103/2022

č. správneho konania: 1354-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 23.03.2022

dátum právoplatnosti: 09.04.2022

Prílohy:

1354-2022_Rozhodnutie_103_2022_R103_2022_BeJo_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023