Úradná tabuľa ÚJD SR

102/2024

č. rozhodnutia: 102/2024

č. správneho konania: 1595-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 23.02.2024

dátum právoplatnosti: 13.03.2024

Prílohy:

1595-2024_Rozhodnutie_102_2024_Rozhodnutie_102_2024.pdf

Aktualizácia: 18.03.2024