Úradná tabuľa ÚJD SR

102/2023

č. rozhodnutia: 102/2023

č. správneho konania: 1602-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.04.2023

dátum právoplatnosti: 20.04.2023

Prílohy:

1602-2023_Rozhodnutie_102_2023_Rozhodnutie_102_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023