Úradná tabuľa ÚJD SR

102/2022

č. rozhodnutia: 102/2022

č. správneho konania: 1676-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.03.2022

dátum právoplatnosti: 09.04.2022

Prílohy:

1676-2022_Rozhodnutie_102_2022_R102_2022_BeJo_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023