Úradná tabuľa ÚJD SR

101/2023

č. rozhodnutia: 101/2023

č. správneho konania: 905-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 30.03.2023

dátum právoplatnosti: 02.05.2023

Prílohy:

905-2023_Rozhodnutie_101_2023_R 101_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023