Úradná tabuľa ÚJD SR

101/2022

č. rozhodnutia: 101/2022

č. správneho konania: 1534-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 25.03.2022

Prílohy:

1534-2022_Rozhodnutie_101_2022_R101_2022_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.03.2022