Úradná tabuľa ÚJD SR

101/2022

č. rozhodnutia: 101/2022

č. správneho konania: 1534-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 25.03.2022

dátum právoplatnosti: 19.04.2022

Prílohy:

1534-2022_Rozhodnutie_101_2022_R101_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023