Úradná tabuľa ÚJD SR

100/2024

č. rozhodnutia: 100/2024

č. správneho konania: 1273-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.02.2024

dátum právoplatnosti: 25.03.2024

Prílohy:

1273-2024_Rozhodnutie_100_2024_R100_2024_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 02.04.2024