Úradná tabuľa ÚJD SR

100/2023

č. rozhodnutia: 100/2023

č. správneho konania: 1707-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.03.2023

dátum právoplatnosti: 13.04.2023

Prílohy:

1707-2023_Rozhodnutie_100_2023_Rozhodnutie_100_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023