Úradná tabuľa ÚJD SR

100/2022

č. rozhodnutia: 100/2022

č. správneho konania: 1533-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 24.03.2022

dátum právoplatnosti: 13.04.2022

Prílohy:

1533-2022_Rozhodnutie_100_2022_R100_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023