Úradná tabuľa ÚJD SR

10/2023

č. rozhodnutia: 10/2023

č. správneho konania: 797-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 13.01.2023

dátum právoplatnosti: 15.02.2023

Prílohy:

797-2023_Rozhodnutie_10_2023_R10_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023