Úradná tabuľa ÚJD SR

10/2022

č. rozhodnutia: 10/2022

č. správneho konania: 1048-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.01.2022

dátum právoplatnosti: 02.02.2022

Prílohy:

1048-2022_Rozhodnutie_10_2022_R_10_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023