Úradná tabuľa ÚJD SR

1/2024

č. rozhodnutia: 1/2024

č. správneho konania: 1207-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.01.2024

dátum právoplatnosti: 20.01.2024

Prílohy:

1207-2024_Rozhodnutie_1_2024_UJD SR 3862-2023_Rozhodnutie_OZ_30-2023-EMO-Chemická kontrola__1_2024.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024