Úradná tabuľa ÚJD SR

1/2023

č. rozhodnutia: 1/2023

č. správneho konania: 924-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.01.2023

dátum právoplatnosti: 25.01.2023

Prílohy:

924-2023_Rozhodnutie_1_2023_Rozhodnutie_1_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023