Úradná tabuľa ÚJD SR

1/2022

č. rozhodnutia: 1/2022

č. správneho konania: 998-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.01.2022

dátum právoplatnosti: 15.02.2022

Prílohy:

998-2022_Rozhodnutie_1_2022_R001_2022_EcSi_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023