Úradná tabuľa ÚJD SR

002/2024

č. rozhodnutia: 002/2024

č. správneho konania: 1270-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.01.2024

dátum právoplatnosti: 20.01.2024

Prílohy:

1270-2024_Rozhodnutie_002_2024_Rozhodnutie_2_2024.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024