Úradná tabuľa ÚJD SR

0000-2020

č. rozhodnutia: 0000-2020

č. správneho konania: 0000-2020

žiadateľ: Archív

dátum právoplatnosti: 31.12.2020

Prílohy:

0000-2020_Rozhodnutie_0000-2020_2020.xlsx

Aktualizácia: 22.03.2022