Úradná tabuľa ÚJD SR

0000-2019

č. rozhodnutia: 0000-2019

č. správneho konania: 0000-2019

žiadateľ: Archív

dátum právoplatnosti: 31.12.2019

Prílohy:

0000-2019_Rozhodnutie_0000-2019_2019.xlsx

Aktualizácia: 22.03.2022