Úradná tabuľa ÚJD SR

0000-2018

č. rozhodnutia: 0000-2018

č. správneho konania: 0000-2018

žiadateľ: Archív

dátum právoplatnosti: 31.12.2018

Prílohy:

0000-2018_Rozhodnutie_0000-2018_2018.xlsx

Aktualizácia: 22.03.2022