Úradná tabuľa ÚJD SR

986-2023

č. konania: 986-2023

č. rozhodnutia: 34/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.11.2022

dátum ukončenia konania: 09.02.2023

dátum aktualizácie: 14.02.2023

Prílohy:

986-2023_SpravneKonanie_986-2023_Formulár o zverejnení Spk_v2Feb.002.pdf
986-2023_55272541.pdf
986-2023_Rozhodnutie_34_2023_Rozhodnutie_34_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023