Úradná tabuľa ÚJD SR

982-2024

č. konania: 982-2024

č. rozhodnutia: 309/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 02.08.2023

dátum ukončenia konania: 17.10.2023

dátum aktualizácie: 23.10.2023

Prílohy:

982-2024_SpravneKonanie_982-2024_FoZ SpK0_02_2950_2023_JAVYS.pdf
982-2024_Ziadost_SpK0_00_2950_2023_JAVYS.pdf
982-2024_Rozhodnutie_309_2023_R309_2023_PeKl_JuVa_JAVYS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024