Úradná tabuľa ÚJD SR

954-2024

č. konania: 954-2024

č. rozhodnutia: 234/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 13.07.2023

dátum ukončenia konania: 11.08.2023

dátum aktualizácie: 16.08.2023

Prílohy:

954-2024_SpravneKonanie_954-2024_FoZ SpK0_02_2763_2023_JAVYS rev.2.pdf
954-2024_Anonymizovana ziadost k SpK 2763-2023.pdf
954-2024_Rozhodnutie_234_2023_Roz234_2023 FO preprava.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024