Úradná tabuľa ÚJD SR

923-2022

č. konania: 923-2022

č. rozhodnutia: 372/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.11.2021

dátum ukončenia konania: 12.01.2022

dátum aktualizácie: 09.02.2022

Prílohy:

923-2022_SpravneKonanie_923-2022_FoZ SpK_02_3536_2021_SE.pdf
923-2022_ŽIadosť_SE_3536_2021.pdf
923-2022_Rozhodnutie_372_2021_R372_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023