Úradná tabuľa ÚJD SR

908-2024

č. konania: 908-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.06.2023

dátum aktualizácie: 25.07.2023

Prílohy:

908-2024_SpravneKonanie_908-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 2408-2023_Zverejnenie SpK_rev.01_OK.pdf
908-2024_Rozhodnutie_230_2023.pdf
908-2024_20230724140940_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024