Úradná tabuľa ÚJD SR

879-2024

č. konania: 879-2024

č. rozhodnutia: 159/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.05.2023

dátum ukončenia konania: 15.06.2023

dátum aktualizácie: 22.06.2023

Prílohy:

879-2024_SpravneKonanie_879-2024_FoZ SpK0_03_2140_2023_SE.pdf
879-2024_img-505152232.pdf
879-2024_L_oprava_R159_2023.pdf
879-2024_Rozhodnutie_159_2023_R_159_2023_An_L_Oprava.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024