Úradná tabuľa ÚJD SR

721-2024

č. konania: 721-2024

č. rozhodnutia: 309/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 04.11.2022

dátum ukončenia konania: 14.12.2022

dátum aktualizácie: 15.12.2022

Prílohy:

721-2024_SpravneKonanie_721-2024_FoZ SpK0_00_3708_2022_DMS rev 2.pdf
721-2024_Anonymizovana ziadost k SpK 3708-2022.pdf
721-2024_Rozhodnutie_309_2022_Roz 309_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024