Úradná tabuľa ÚJD SR

704-2024

č. konania: 704-2024

č. rozhodnutia: 273/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 04.10.2022

dátum ukončenia konania: 31.10.2022

dátum aktualizácie: 02.11.2022

Prílohy:

704-2024_SpravneKonanie_704-2024_FoZ SpK0_02_3401_2022_DMS rev.2.pdf
704-2024_Anonymizovana ziadost k SpK 3401-2022.pdf
704-2024_Rozhodnutie_273_2022_Roz 273_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024