Úradná tabuľa ÚJD SR

655-2024

č. konania: 655-2024

č. rozhodnutia: 193/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 06.06.2022

dátum ukončenia konania: 01.08.2022

dátum aktualizácie: 01.08.2022

Prílohy:

655-2024_SpravneKonanie_655-2024_FoZ SpK0_02_2491_2022_DMS.pdf
655-2024_UJD SR 2491-2022_An.pdf
655-2024_Rozhodnutie_193_2022_R č.193_2022 tks-55.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024