Úradná tabuľa ÚJD SR

653-2024

č. konania: 653-2024

č. rozhodnutia: 181/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum ukončenia konania: 14.07.2022

dátum aktualizácie: 18.07.2022

Prílohy:

653-2024_SpravneKonanie_653-2024_FoZ SpK0_02_2441_2022_DMS rev. 2.pdf
653-2024_Anonymizovana ziadost k SpK 2441-2022.pdf
653-2024_Rozhodnutie_181_2022_Roz 181_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024