Úradná tabuľa ÚJD SR

652-2024

č. konania: 652-2024

č. rozhodnutia: 185/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum ukončenia konania: 29.07.2022

dátum aktualizácie: 01.08.2022

Prílohy:

652-2024_SpravneKonanie_652-2024_FoZ SpK0_02_2440_2022_SE.pdf
652-2024_4066_2022 žiadosť.pdf
652-2024_Rozhodnutie_185_2022_RZ1852022 vybielené.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024