Úradná tabuľa ÚJD SR

601-2024

č. konania: 601-2024

č. rozhodnutia: 91/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.01.2022

dátum ukončenia konania: 20.04.2022

dátum aktualizácie: 25.04.2022

Prílohy:

601-2024_SpravneKonanie_601-2024_Formulár o zverejnení SpK_1264_2022_02_JAVYS.pdf
601-2024_ScanZiadostiSpk_1264_2022.pdf
601-2024_Rozhodnutie_91_2022_R091_2022_Libe podpisane.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024