Úradná tabuľa ÚJD SR

3626-2023

č. konania: 3626-2023

č. rozhodnutia: 373/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.10.2023

dátum ukončenia konania: 30.11.2023

dátum aktualizácie: 30.11.2023

Prílohy:

3626-2023_SpravneKonanie_3626-2023_Formulár o zverejnení SpK_3626-2023_rev.03_30.11.2023_ukončenie konania.pdf
3626-2023_Žiadosť_OZ_23-2023-EMO_Bezpečnosť_anonymizovaná.002.002.pdf
3626-2023_Rozhodnutie_373_2023_UJD SR 3626-2023_Rozhodnutie_373_2023.pdf

Aktualizácia: 30.11.2023