Úradná tabuľa ÚJD SR

3117-2023

č. konania: 3117-2023

č. rozhodnutia: 424/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 22.08.2023

dátum ukončenia konania: 02.01.2024

dátum aktualizácie: 02.01.2024

Prílohy:

3117-2023_SpravneKonanie_3117-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3117-2023 rev.03.pdf
3117-2023_anonymizovana žiadost VUJE.pdf
3117-2023_anonymizovana žadosť VUJE.002.pdf
3117-2023_Rozhodnutie_424_2023_Rozhodnutie_424_2023.002.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024