Úradná tabuľa ÚJD SR

3117-2023

č. konania: 3117-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 22.08.2023

dátum aktualizácie: 25.08.2023

Prílohy:

3117-2023_SpravneKonanie_3117-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3117-2023 rev.00.pdf
3117-2023_anonymizovana žiadost VUJE.pdf
3117-2023_L_7058_2023 SpK 3117-2023 Oznámenie o začatí konania.pdf

Aktualizácia: 25.08.2023