Úradná tabuľa ÚJD SR

2956-2023

č. konania: 2956-2023

č. rozhodnutia: 263/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.08.2023

dátum ukončenia konania: 02.09.2023

dátum aktualizácie: 06.09.2023

Prílohy:

2956-2023_SpravneKonanie_2956-2023_(5.5) Formulár o zverejnení SpK 2956.pdf
2956-2023_(0.2) Anonym SE-00082-009278-2023.pdf
2956-2023_Rozhodnutie_263_2023_Rozhodnutie_263_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023