Úradná tabuľa ÚJD SR

2637-2024

č. konania: 2637-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.05.2024

dátum aktualizácie: 31.05.2024

Prílohy:

2637-2024_SpravneKonanie_2637-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_2637-2024 akt.00.pdf
2637-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2637-2024.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024